Kristendommen

Katolisismen
og østkirken

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Begrepet
kristen er et vidt begrep, som vil si at når du kaller deg kristen er det ikke
ensbetydende. Det finnes mange forskjellige tradisjoner, troer og retninger
innenfor kristendommen.