Sözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade … Read More